Colegiul Național George Coșbuc Năsăud


Bulevardul Grănicerilor Nr. 2
Localitate Năsăud
Județul Bistrița-Năsăud
Cod 425200
Telefon: 0263/360763
Fax:0236/360017


        11 mai 2015

  


        28 aprilie 2015

  


        3 aprilie 2015


Să știi mai multe sa fii mai bun 6-10 Aprilie 2015 - program


        2 aprilie 2015

Raportul individual - MODEL (adaptat personalului de la Colegiul National "George Cosbuc"), pentru priectul POSDRU/174/1.3/S/149155: "Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii"
      Rapoartele individuale se intocmesc in format word, se imprima in doua exemplare si semneaza pe fiecare pagina. Termen de predare 6 aprilie 2015, ora 12.00 - la secretariatul unitatii.

Planul institutional de dezvoltare personala tipizat (adaptat personalului de la Colegiul National "George Cosbuc"), pentru priectul POSDRU/174/1.3/S/149155: "Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii"


        12 martie 2015

Rezultatele obtinute la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XI-a

Rezultatele obtinute la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XII-a

Statistica la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XI-a

Statistica la Simularea Examenului de Bacalaureat 2015 - clasele a XII-a


        23 februarie 2015


SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2015


 • Luni - 2 martie 2015 - proba E.a.LIMBA SI LITERATURA ROMANA;
 • Miercuri - 4 martie 2015 - proba E.c. obligatorie a profilului (MATEMATICA sau ISTORIA);
 • Vineri - 6 martie 2015 - proba E.d. la alegere (doar clasele a XII-a).
  Toate probele sunt scrise.
  In zilele in care se organizeaza simularea examenelor nationale, elevii se vor prezenta in salile in care au fost repartizati, avand asupra lor cartea de identitate.
 • Clasele a XII-a in salile de la parter;
 • Clasele a XI-a in salile de la etaj.
 • Ora 8:00 : intrarea in sali ; elevii se aseaza in banci in ordine alfabetica conform listei afisate la intrarea in sala;
 • Ora 8:30 : candidatii nu mai au voie sa paraseasca sala de examen;
 • 8:30- 9:00 : asistentii instruiesc elevii cu privire la modul de completare a foilor de examen;
 • Ora 9:00 : inceputul probei scrise;
 • Durata probei : 3 ore din momentul primirii subiectelor fotocopiate de catre fiecare elev;


          19 februarie 2015


  In atentia parintilor - solicitare scrisa pentru studierea religiei

  Parintii care doresc studierea religiei de catre copiii lor, elevi la Colegiul National "George Cosbuc" Nasaud, sunt rugati sa completeze cerere tip pana miercuri, 4 martie 2015. Cererea tip (Anexa 1) se poate ridica si de la secretariatul unitatii, sau se poate descarca de mai jos
  Anexa 1- Cerere de exprimare a acordului privind studierea religiei
  Adresa ISJBN Nr 764-11022015 - Decizia Curtii Constitutionale nr. 669 din 12 noiembrie 2014
  Adresa MECS Nr. 29703/16.02.2015 - clarificarea aspectelor referitoare la predarea disciplinei religie in invatamantul preuniversitar


          16 februarie 2015

    
  ZIUA PORTILOR DESCHISE - miercuri 18 februarie 2015 ora 16.30 intalnire cu parintii la Scoala de Aplicatie

  Centrele de evaluare si componenta comisiilor care vor asigura evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016


          5 februarie 2015

     Calendarul olimpiadelor nationale în anul scolar 2014-2015


          21 ianuarie 2015


  GRADATII DE MERIT 2015

  ORDIN nr. 4893/10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţiămantul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
     OMEN-4893-2014-metodologie-gradatie-de-merit-2015

  GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2015:

  1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar

  Perioada: 9-20 februarie 2015

  2. Comunicarea fişelor de evaluare de către inspectoratul şcolar în teritoriu

  Perioada: 23-27 februarie 2015

  3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de Învăţământ

  Perioada: 2-20 martie 2015

  4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar

  Perioada: 23-31 aprilie 2015

  5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului În specialitate

  Perioada: 1-22 aprilie 2015

  6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse În vederea acordării gradaţiei de merit

  Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015

  7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate În urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

  Perioada: 14-15 mai 2015

  8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate În urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar

  Termen: 18 mai 2015

  9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat

  Perioada: 19-20 mai 2015

  10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii

  Perioada: 21-25 mai 2015

  11. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de Învăţământ În cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare

  Termen: 26-27 mai 2015

  12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din unităţile de Învăţământ, validat În vederea acordării gradaţiei de merit

  Perioada: 28-29 mai 2015

  13. Emiterea ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale

  Termen: 11 august 2015          16 ianuarie 2015


  Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţiionare a unităţiilor de învăţiămant preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13/01/2015
     ROFUIP_aprobat_prin_OMEN_nr.5115-2014

          12 ianuarie 2015


  În atenţia cadrelor didactice interesate de activităti pentru intocmirea Raportului individual de dezvoltare profesionala pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155. Pentru a veni in sprijinul cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Nasaud organizează in perioada 15 ianuarie - 31 martie 2015 diverse cursuri şi activităţi din Oferta de programe şi activităţi pentru anul şcolar 2014-2015, în cadrul proiectului <<Înveţi învăţând pe alţii - Dezvoltarea personală şi managementul timpului liber>> activităţi la care se pot înscrie toate cadrele didactice interesate.
      Informaţii suplimentare
  Responsabilul cu formarea continuă - : prof. Paula Burdeţi
  Casa Corpului Didactic al Judetului Bistrita-Nasaud - www.ccdbn.ro
     Oferta de programe si activitati CCD BISTRITA-NASAUD

          9 ianuarie 2015


  O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Naţional, în anul şcolar 2014 - 2015
     Ordin Simulare Examene Naţionale

     Calendar Simulare Examene Naţionale

    
 • Programele valabile pentru simulare Evaluarii nationale clasa a VIII-a
    
 • Programele valabile pentru simulare Examenului de Bacalaureat clasa a XI-a
    
 • Programele valabile pentru simulare Examenului de Bacalaureat clasa a XII-a

 •